Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 9

9. Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach - ETAP I.


Lokalizacja

Targowisko miejskie w Siedlcach pomiędzy ulicami 11 Listopada a Czerwonego Krzyża.

Opis projektu

Celem realizacji projektu jest przebudowa targowiska miejskiego, które nie było modernizowane od ponad 40 lat. Nawierzchnia oraz wszystkie budynki są w złym stanie technicznym, uniemożliwiającym ich bezpieczne użytkowanie dla osób sprzedających i kupujących. Po przebudowie targowisko znajdujące się w centrum miasta ma wyglądać schludnie i zapewnić dobre warunki osobom korzystającym z targowiska.

ETAP I obejmuje:
1 rozbiórkę istniejących budynków handlowo - usługowych, szaletu miejskiego, wiat stalowych oraz ogrodzenia  wokół targowiska.
2 wykonanie nowego ogrodzenia całego targowiska z bramami wjazdowymi oraz furtkami od ulicy 11 Listopada i ul. Czerwonego Krzyża oraz oświetlenia terenu targowiska.
3 przebudowa (wymiana) kabli energetycznych oraz złączy kablowych niskiego napięcia na terenie targowiska, wykonanie przyłączy do kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
4     w pasie drogowym  przy ul. 11 Listopada  od  strony targowiska  przebudowa  istniejącego  zjazdu publicznego, lokalizacja wjazdu w nowym miejscu oraz zapewnienie parkowania pojazdów na chodniku.

Opis realizacji

W ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 r. zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1.000.000 zł. W listopadzie 2021 r. zawarto umowę na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej z biurem projektowym Agnieszka Burta Architektoniczne Biuro Projektowe na kwotę 149.990,00 zł. W październiku i listopadzie zlecono wykonanie następujących prac elektrycznych firmie - ELMAZ Usługi Elektryczne Grzegorz Mazur z Siedlec: - zdjęcie zasilania w energię elektryczną targowiska przy ul. 11 Listopada w Siedlcach na okres rozbiórki budynku handlowego oraz ponowne podłączenie i montaż szafki elektrycznej z gniazdami siłowymi i 230 V na istniejącym słupie za kwotę 4.305,00 zł brutto - odłączenie zasilania niskiego napięcia z budynków przeznaczonych do rozbiórki, podłączenie do instalacji niskiego napięcia kontenera dla administracji targowiska za kwotę 5.412,00 zł brutto. Ponadto zlecono wykonanie następujących prac rozbiórkowych firmie - Zakład Usług Budowlanych Grzegorz Czarnocki z Żaboklik: - rozbiórka budynku administracyjno-gospodarczego na terenie miejskiego targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach. 14.391,00 zł brutto. Wykonawca robót - konsorcjum firm z liderem firmą Mal-Pol Sp. z o.o. Wartość inwestycji 2.637.777,77 zł. Kompleksowy nadzór inwestorski – „AB PROJEKT” za kwotę 39.567,00 zł.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach - ETAP I.