Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 14

14. Chodnik prowadzący do Miejskiego Przedszkola Nr 17 wraz miejscami parkingowymi


obecny stan drogi dojazdowej do przedszkola

Opis projektu

Przy ulicy P. Wyszyńskiego 6 usytuowane jest Miejskie Przedszkole Nr 17, przy którym jest brak wyznaczonych miejsc do parkowania oraz brak wyznaczonego chodnika. Wiąże się to z codziennymi trudnościami, z którymi muszą borykać się dzieci i rodzice podczas codziennego przywożenia dzieci do przedszkola oraz z problemami dla pracowników przedszkola. Rozległe kałuże wzdłuż ulicy uniemożliwiają rodzicom wysadzanie dziecka z samochodu, nie ma innej możliwości podjazdu do placówki. Zagraża to bezpośredniemu bezpieczeństwu dzieci. Mieszkańcy osiedla w tym osoby starsze mają utrudnione warunki do przemieszczania się (rozległe kałuże, dziury w jezdni, brak wyznaczonych ciągów komunikacyjnych). Rodzice prowadzący dzieci z przedszkola bądź do przedszkola zmuszeni są do wyjścia bezpośrednio na ulicę, co stanowi zagrożenie życia i zdrowia.
Brak chodnika prowadzącego od ulicy Młynarskiej wzdłuż ulicy uniemożliwia nauczycielom  bezpieczne przeprowadzanie dzieci z placówki w celach rekreacyjnych, kulturalnych. Na co dzień dzieci korzystają z oferowanych dóbr i ofert różnych instytucji działających na terenie Miasta Siedlce, co wiąże się z częstymi wyjściami poza teren przedszkola. Sytuacja stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa dzieci, gdyż nie można prowadzić grupy dzieci liczącej 28 osób w wyznaczonym do tego miejscu. Takim rozwiązaniem byłby niewątpliwie chodnik dla pieszych.

Miejsce realizacji projektu

Chodnik prowadzący do Miejskiego Przedszkola Nr 17, sięgający od ul. Młynarskiej wjazd w ulicę Prymasa S. Wyszyńskiego po zabudowę blokową, w głąb osiedla.

Adresaci projektu

Z realizacji projektu skorzystają:
1. mieszkańcy osiedla przy ulicach Młynarska, Wyszyńskiego i Starowiejska,
2. rodzice/mieszkańcy miasta dowożący dzieci do Miejskiego Przedszkola Nr 17,
3. pracownicy przedszkola,
4. służby porządkowe i ratownicze.

Uzasadnienie potrzeby i realizacji projektu

Niewątpliwą korzyć odnieśliby mieszkańcy bloków usytuowanych bezpośrednio przy przedszkolu. Uporządkowało by to ruch pieszo-jezdny wewnątrz osiedla i przyniosłoby korzyść pod względem bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników. Z przedszkolem sąsiaduje siedem bloków mieszkalnych korzystających z wewnętrznej drogi dojazdowej. Wyznaczenie miejsc parkingowych przyniosłoby niewątpliwie porządek na ternie osiedla i bezpośrednio przy przedszkolu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie podbudowy oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej chodnika dla pieszych i miejsc parkingowych dla klientów przedszkola oraz mieszkańców osiedla.250 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opis realizacji

Uzyskano warunki do projektowania.

Komórka / jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację

Wydział Dróg

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Chodnik prowadzący do Miejskiego Przedszkola Nr 17 wraz miejscami parkingowymi