Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 42

42. Multiteka - pracownia multimedialna przy Filii Bibliotecznej Nr 1 MBP w Siedlcach.


Opis projektu

Celem realizacji projektu jest stworzenie nowoczesnej multimedialnej pracowni do nauki i rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych, zlokalizowanej w Filii Bibliotecznej Nr 1 w Siedlcach, przy ul. gen. Orlicz - Dreszera 5, z myślą rozszerzania kompetencji medialnych i społecznych mieszkańców Siedlec poprzez korzystanie z nowoczesnych zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach.W ramach projektu zostanie utworzone nowoczesna pracownia - Multiteka przeznaczona do bezpłatnego korzystania z najnowszych osiągnięć technologicznych. Projekt przewiduje zakup nowoczesnego wyposażenia, dzięki któremu użytkownicy Biblioteki będą mogli korzystać z jej zasobów w bardzo szerokim zakresie. W Siedlcach brakuje takiego miejsca, które bezpłatnie oferuje swoją przestrzeń do rozwoju kompetencji medialnych i społecznych. Multiteka zostanie wyposażona w elektroniczne pomoce naukowe, z których będą korzystać przedszkolaki, uczniowie, osoby dorosłe i seniorzy. W celu korzystania z tego wyposażenia powstanie harmonogram zajęć organizowanych przez Bibliotekę oraz możliwość organizacji zajęć przez placówki oświatowe itp. Projekt zakłada zakup nowoczesnego wyposażenia i oprogramowania, m.in.: tablica interaktywna, zdalne rzutniki, zautomatyzowany ekran, cyfrowe aparaty i kamery, programy komputerowe przeznaczone do obróbki tekstu, obrazu i dźwięku, interaktywna podłoga (ok.150 gier i 5 pakietów aktywności rozwojowych dzieci i młodzieży), interaktywne zestawy mobile smartfloor do rewalidacji. Ponadto, projekt przewiduje zakup mebli i wyposażenia do utworzenie sali kinowej, co pozwoli organizować lekcje i zajęcia z wykorzystaniem filmów oraz uruchomić bezpłatne kino dla dzieci i młodzieży w czasie dni wolnych od nauki. Planowane jest również utworzenie strefy gracza z bezpłatnym dostępem do popularnych gier na PlayStation: np. FIFA, NBA, Drive Club, Lego Hobbit. Oferta skierowana będzie również dla fanów mangi, anime, Star Wars, Formuły 1, czy offroadu.

Miejsce realizacji projektu

Miejscem realizacji projektu będzie Filia Biblioteczna Nr 1 MBP w Siedlcach, zlokalizowana w Siedlcach na ul. gen. Orlicz - Dreszera 5, docelowo w pawilonie wielobranżowym SM .

Adresaci projektu

Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców miasta Siedlce. Z nowoczesnej pracowni będą mogli bezpłatnie skorzystać: dzieci z przedszkoli (spotkanie autorskie, ciekawe lekcje biblioteczne, ry i zabawy dydaktyczne) uczniowie szkół (spotkania autorskie, lekcje tematyczne, zajęcia dodatkowe, miejsce do prac grupowych, rozwijanie zainteresowań), osoby dorosłe z szeroką ofertą dla osób 60+, gdzie oprócz pracowni multimedialnej będzie dostęp do literatury z dużą czcionką, czytaków, audiobooków, muzyki itp.
Funkcjonowanie Multiteki wzbogaci ofertę kulturalną i naukową, wzmocni promocję czytelnictwa i bezpłatny dostęp do literatury. Multiteka ma szansę stać się wizytówką kulturalną południowej części Siedlec i całego miasta.

Uzasadnienie potrzeby i realizacji projektu

Projekt utworzenia multimedialnej pracowni wzmocni kulturalnie społeczność miasta lokalnie - w iskali osiedla/dzielnicy oraz w skali miasta, bowiem w południowej części miasta od linii kolejowej brakuje ośrodków życia kulturalnego dla istniejących i nowopowstałych osiedli. Na utworzeniu i wyposażeniu Multiteki skorzystają najbardziej mieszkańcy osiedli podległych Szkole Podstawowej Nr 5 (os. Hozera, os. Orlicz - Dreszera, os. Partyzantów, os. Rakowiecka, os. Śmiała mieszkańcy zabudowy·ednorodzinnej między ulicami Składową i Południową) W tym rejonie funkcjonuje duża szkoła podstawowa, przedszkola, jednostka wojskowa, budowane są nowe bloki mieszkalne. Od prawie 20 lat czytelnicze potrzeby mieszkańców tej części miasta musiała zaspokoić mikro filia biblioteczna, czynna zaledwie dwa dni w tygodniu. W tak prężnie rozwijającej się części miasta jest to niewystarczający dostęp do bezpłatnego księgozbioru miejskiego i niewykorzystany potencjał ofert MBP w Siedlcach.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup wyposażenia Multiteki oraz pomocy dydaktycznych100 000 zł
2Zakup i instalacja bramek antykradzieżowych+ zabezpieczenia sprzętu i księgozbioru70 000 zł
3Zakup nagłośnienia i oświetlenia do pracowni 30 000 zł
4Organizacja zaplecza technicznego pracowni 50 000 zł
Łącznie: 250 000 zł

Opis realizacji

Zadanie będzie realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną

Komórka / jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację

Miejska Biblioteka Publiczna

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Multiteka - pracownia multimedialna przy Filii Bibliotecznej Nr 1 MBP w Siedlcach.