Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 3

3. Budowa nawierzchni ulicy Eugeniusza Pankiewicza.


ul. Pankiewicza

Lokalizacja

Ulica Eugeniusza Pankiewicza, przebiega od skrzyżowania z ulicą Felicji Grunwaldowej do skrzyżowania z ulicą Mieczysława Piotrowskiego. Ulica Piotrowskiego, położona po stronie północnej ulicy Warszawskiej i łączy ul. Warszawską z ul. F. Hłasko, stanowiąc jeden z dojazdów do ul. E. Pankiewicza.

Opis projektu

Celem realizacji projektu jest wykonanie trwałej nawierzchni jezdni i zjazdów na posesje, celem zapewnienia obsługi komunikacyjnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowanej wzdłuż pasa drogowego ulicy E. Pankiewicza. Obecnie na ulicy E. Pankiewicza istnieje nawierzchnia żużlowe-gruntowa, poza odcinkiem z kostki brukowej betonowej, istniejącym na skrzyżowaniu z ulicą F. Grunwaldowej .
W ramach realizacji zakresu rzeczowego projektu należy wykonać jezdnię i zjazdy na posesje z kostki brukowej betonowej, na podbudowie z chudego betonu cementowego, w obramowaniu krawężnikami betonowymi oraz kanał technologiczny. Wody opadowe i roztopowe odprowadzone zostaną do wpustu kanalizacji deszczowej istniejącego na skrzyżowaniu z ul. F. Gruwaldowej . Na ulicy istnieje oświetlenie, a brakujące przyłącza można wykonać przeciskiem bez naruszania wnioskowanej do wykonania nawierzchni.

Opis realizacji

Jezdnia o długości 82,3 mb, o nawierzchni z kostki brukowej (299 m2) ze zjazdami na posesje z kostki brukowej (134 m2) oraz ściekiem podłużnym z kostki brukowej (14,6 m2)

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Budowa nawierzchni ulicy Eugeniusza Pankiewicza.