Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 15

15. Rewitalizacja zewnętrznego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach


Opis projektu

Celem działania będzie odnowienie całkowitej nawierzchni dwóch boisk o łącznej powierzchni 2610,94 mieszczących się przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach. Obecny stan nawierzchni boiska wielofunkcyjnego jest niezadowalający i prowadzi do powiększania się uszkodzeń. Ponadto, nawierzchnia boisk wymaga odnowienia celem przedłużenia jej trwałości.
Renowacji wymaga nawierzchnia poliuretanowa, która posiada drobne ubytki, oraz liczne pęknięcia. W zakresie działań konieczne będzie także odtworzenie linii boisk.
Obiekt aktualnie jest wszechstronnie wykorzystywany przez dzieci, młodzież i dorosłych z miasta Siedlce do uprawiania sportu i rekreacji. Możliwość uprawiania wielu dyscyplin sportowych, oraz biodostępność boiska stanowią o tym, że jest to miejsce chętnie odwiedzane przez mieszkańców. Stwarza mieszkańcom okazję do wyjścia z domu i zachętę do aktywności fizycznej.
Boisko powinno być zatem bezpieczne oraz gwarantować użytkownikom dobre warunki uprawiania aktywności fizycznej.

Miejsce realizacji projektu

Ulica Wiśniowa 5

Adresaci projektu

Obiekt służy dzieciom, młodzieży, dorosłym, a także pobliskim mieszkańcom dzielnicy, oraz całego miasta.

Uzasadnienie potrzeby i realizacji projektu

Boisko jest miejscem do rekreacyjnego spędzania wolnego czasu na powietrzu.
Wykorzystanie boiska do celów sportowo-rekreacyjnych przyczynia się do rozwoju sprawności fizycznej, zachowania zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom od mediów cyfrowych i społecznej izolacji, chorób cywilizacyjnych wywołanych niedoborem ruchu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Renowacja nawierzchni poliuretanowej boiska: naprawa ubytków, pokrycie nawierzchni poprzez natrysk. 183 000 zł
2Odtworzenie linii boiska.5 000 zł
Łącznie: 188 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opis realizacji

Otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyznaczono na dzień 30 lipca 2024r.

Komórka / jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację

Wydział Programów Rozwojowych

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Rewitalizacja zewnętrznego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach