Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 19

19. Budowa nawierzchni ulicy. Ks. Obrębskiego - ETAP II.


Opis projektu

Celem projektu jest wykonanie trwałej nawierzchni jezdni, o szerokości  6m, z kostki brukowej w obramowaniu krawężnikami, kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego. Projekt ten jest kontynuacją, rekomendowanego do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok, projektu pn. ,,Budowa nawierzchni ulicy Ks. Obrębskiego -ETAP I"

Miejsce realizacji projektu

Ulica Ks. Józefa Obrębskiego na  odcinku od ulicy Herberta  w kierunku północnym  (70 mb).

Adresaci projektu

Na realizacji projektu skorzystają przede wszystkim mieszkańcy ulicy Ks. Obrębskiego oraz inne osoby korzystające  z usług przedsiębiorców prowadzących  działalność gospodarczą na posesjach przy tej  ulicy.

Uzasadnienie potrzeby i realizacji projektu

Ulica  Ks.  Obrębskiego  to  gruntowa  droga,  obecnie  wysypana destruktem. Nawierzchnia jest nierówna, z dziurami, po opadach deszczu lub roztopach powstają liczne   kałuże utrudniające przemieszczanie się pieszych i kierowców. Gliniaste podłoże drogi powoduje, że równanie nawierzchni, czy wysypanie jej destruktem daje krótkotrwałą poprawę, trwającą  zwykle do większych opadów deszczu lub roztopów. Trwała nawierzchnia poprawi bezpieczeństwo użytkowników i funkcjonalność ulicy oraz podniesie standard życia mieszkańców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Budowa nawierzchni jezdni z kostki brukowej, o powierzchni ok. 420m2.150 000 zł
2Budowa kanalizacji deszczowej60 000 zł
3Budowa kanału technologicznego40 000 zł
Łącznie: 250 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Otwarcie ofert nastąpi 14.02.2024r.
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Budowa nawierzchni ulicy. Ks. Obrębskiego - ETAP II.