Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 45

45. Utwardzenie nawierzchni ul. Tulipanowej.


Opis projektu

Celem realizacji projektu jest budowa nawierzchni ul. Tulipanowej od ul. Grabianowskiej w kierunku zachodnim do posesji nr 27 przy ul. Tulipanowej z przebudową wjazdu z ul.
Grabianowskiej w ul. Tulipanową, który aktualnie posiada szerokość ok. 2,1 metra. W ramach projektu powinna być wykonana przebudowa tego wjazdu do szerokości pozwalającej na wjeździe w ul. Tulipanową ominięcie się pojazdów, za ś w dalszej czę ści wykonanie pasa pieszojezdnego bez podziału krawężnikowego z destruktu wałowanego na podbudowie z kruszywa. Realizacja  projektu w ramach istniejących dotychczas granic działek na szerokości ulicy średnio ok. 4,5 m i długości ok. 230 m (poza granicą działki narożnej Grabianowska/ Tulipanowa, którą trzeba  zmienić w celu realizacji wjazdu - grunt już wykupiony i stanowi własność miasta). Dodatkowo należy z obydwu stron ustawić znaki RUCH LOKALNY i ZAKAZ WJAZDU pow. 3,5 t .

Miejsce realizacji projektu

Budowa nawierzchni ul. Tulipanowej od ul. Grabianowskiej w kierunku zachodnim do posesji nr 27 przy ul. Tulipanowej z przebudową wjazdu z ul. Grabianowskiej w ul. Tulipanową.

Adresaci projektu

Projekt  dotyczy  lokalnej  grupy  mieszkańców,  osiedlonych  na  tym  osiedlu przy ulicach Tulipanowej, Stokrotki, Liliowej, Lawendowej, Podsekulskiej  i  Zielnej.  Dodatkowo  skorzystają  na tym użytkownicy ROD „Wiarus" jak też znaczna liczba żołnierzy JW 3435 , przemieszczających się tamtędy  w  ruchu  pieszym  i  rowerowym, co też spowoduje  odciążenie  ulicy  Zielnej.

Uzasadnienie potrzeby i realizacji projektu

Szerokość wjazdu od ulicy Grabianowskiej jak też stan gruntowej ulicy Tulipanowej nie pozwalają na jej bezpieczne i komfortowe użytkowanie. Błoto i dziury powodują nawożenie go na podwórka   i garaże, oraz uszkodzenia mechaniczne pojazdów jeżdżących tamtędy. Sarn wjazd od ul. Grabianowskiej utrudnia  pogodzenie  ruchu mechanicznego  z pieszym, bo  jest tak  wąsko. Dodatkowo  sam  wyjazd  z ul.  Tulipanowej  jest  niebezpieczny  i  stwarza  zagrożenie,  ponieważ trzeba  wyjechać  autem przynajmniej  do połowy  długości  drzwi kierowcy,  aby zobaczyć,  czy nie idzie pieszy lub jedzie auto, co stwarza realne zagrożenie dla życia i zdrowia  zarówno pieszych, jak też  kierujących  pojazdami.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1ulepszenie drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy kruszywa łamanego ok. 1.035 m2 x 87 zł/m2 90 045 zł
2ulepszenie drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy destruktu asfaltowego ok. 1.035 m2 x 137 zł/m2 141 795 zł
3ustawienie znaków z dwóch stron 2 x 630 zł1 260 zł
4przebudowa wjazdu od ul. Grabianowskiej z usunięciem istniejącego ogrodzenia15 000 zł
Łącznie: 248 100 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Utwardzenie nawierzchni ul. Tulipanowej.