Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 56

56. Ogród astronomiczny Bolesława Prusa.


Opis projektu

Cele realizacji projektu:
1. Popularyzacja wiedzy o Bolesławie Prusie, w tym jego zainteresowaniach astronomicznych, wśród uczniów siedleckich szkół i mieszkańców miasta Siedlce.
2. Popularyzacja wiedzy astronomicznej i fizycznej wśród uczniów siedleckich szkół i mieszkańców miasta Siedlce.
3. Podniesienie bezpieczeństwa młodzieży siedleckich szkół uczestniczącej w spotkaniach astronomicznych organizowanych przez I Liceum  Ogólnokształcące im.  B. Prusa  w Siedlcach.
4. Wzbogacenie oferty edukacyjnej Planetarium „Niebo Prusa" adresowanej do przedszkoli i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych miasta Siedlce.

W ramach projektu należy wykonać:
1. zegar słoneczny wraz z cokołem i pomiarami ustawienia w kierunkach świata,
2. ścieżkę edukacyjną poświęconą zainteresowaniom astronomicznym Bolesława Prusa,
3. tablice interaktywne popularyzujące podstawowe  zagadnienia astronomiczne,
4. mural -  Niebo nad Siedlcami,
5. rewitalizację ogrodzenia i postawienie bramy wjazdowej [przejezdnej dla karetek pogotowia i wozów strażackich] od strony ul. H. Sienkiewicza,
6. ławeczki wokół przestrzeni zielonej.

Miejsce realizacji projektu

Siedlce -  centrum ul.  Floriańska 10.
Teren zielony szkoły I LO im.  B Prusa, od strony  ulicy H. Sienkiewicza.

Adresaci projektu

1. Młodzież siedleckich przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, mieszkańcy Miasta Siedlce.
2. Młodzież, nauczyciele  i pracownicy  I Liceum Ogólnokształcącego im.  B. Prusa w Siedlcach.

Uzasadnienie potrzeby i realizacji projektu

- Rozwijanie zainteresowań /wzbudzanie ciekawości poznawczej dzieci i młodzieży.
- Stworzenie bazy edukacyjnej umożliwiającej efektywną i nowoczesną dydaktykę w zakresie fizyki I astronomii. Umożliwienie młodzieży szkolnej uzyskiwania wyższych wyników w olimpiadach fizycznych, astronomicznych, geograficznych i innych konkursach przedmiotowych.
- Popularyzacja  wiedzy na temat postaci związanych  z historią miasta i mających znaczące miejsce   w
kulturze polskiej.
- Podniesienie estetyki miasta i prowadzonych przez miasto obiektów użyteczności publicznej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Demontaż istniejącego ogrodze12 000 zł
2Montaż nowego ogrodzenia i bramy od ul. Sienkiewicza45 000 zł
3Montaż cokołu pod zegar słoneczny10 000 zł
4Koszt zakupu i montażu zegara słonecznego12 000 zł
5Koszt zakupu i montażu tablic edukacyjnych40 000 zł
6Robocizna związana z uporządkowaniem terenu4 000 zł
7Koszt zakupu i montażu ławeczek20 000 zł
8Wykonanie muralu 15 000 zł
9Remont studzienek telekomunikacyjnych i energetycznych i nowe przyłącza10 000 zł
Łącznie: 168 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Ogród astronomiczny Bolesława Prusa.