Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 4

4. ,,Budowa nawierzchni odcinka około 105 mb. ulicy M.Żyburowej, od ulicy M. Piotrowskiego do ulicy F. Grunwaldowej wraz ze skrzyżowaniem - -Etap I.


Lokalizacja

Ulica Marii Żyburowej na odcinku od ulicy Mieczysława Piotrowskiego do ulicy Felicji Grunwaldowej, tj. część ulicy na wysokości budynków mieszkalnych wielorodzinnych pod adresem ulicy Piotrowskiego nr 15

Opis projektu

Obecnie ulica M. Żyburowej wyłożona jest płytami betonowymi przez wykonawcę budynków wielorodzinnych i traktowana jak prowizorka budowlana.
Celem tego projektu jest wykonanie dojazdu do podziemnej hali garażowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na 154 miejsca postojowe, dojazd dla służb ratowniczych, porządkowych i technicznych oraz gości mieszkańców, dojazd do 5 posesji jednorodzinnych zlokali2lowanych po drugiej stronie ulicy. Elementem dodatkowym jest wygląd wizerunkowy, estetyka osiedla i zabudowy jednorodzinnej oraz prestiż i komfort życia mieszkańców.
Proponowany do wykonania odcinek !będzie składową ulicy Żyburowej co poprawi bezpieczeństwo komunikacyjne i komfort przemieszczania się w przyszłości dla bardzo wielu mieszkańców tego rejonu miasta i ich gości.
Przewiduje się wykonanie projektu w dwu etapach. Etap - 1 (2021 rok) budowa nawierzchni ulicy Żyburowej odcinek długości 105 mb, wpusty kanalizacji deszczowej - 4 szt, wykonanie zjazdów z jezdni do podziemnej hali garażowej. Etap -2 (2022 rok) - budowa ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów oraz oświetlenia ulicznego.

Opis realizacji

Wykonano pomiary geodezyjne, roboty ziemne wraz z warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni, nawierzchnie z kostki brukowej, oznakowanie pionowe, aktualizację niwelety do istniejących zjazdów oraz zjazdy na posesje. Branża drogowa : jezdnia z kostki brukowej betonowej długości 105 mb (powierzchnia 705 m2) zjazdy z kostki brukowej betonowej, powierzchnia 141 m2.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
,,Budowa nawierzchni odcinka około 105 mb. ulicy M.Żyburowej, od ulicy M. Piotrowskiego do ulicy F. Grunwaldowej wraz ze skrzyżowaniem - -Etap I.