Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Wybrany do realizacji

1. Wykonanie oświetlenia ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do ul. Leśnej.

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Wybrany do głosowania

2. Bibliobox - Książkomat

Koszt po weryfikacji: 204 000 zł

Wybrany do głosowania

3. Sadzimy drzewa w Siedlcach.

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Wybrany do głosowania

4. IV ETAP - strefa parkowania wzdłuż ROD „Złote Piaski"

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Wybrany do realizacji

5. Asfaltowa ścieżka rowerowa przez ul. Kazimierzowską. Trzeci etap.

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Wybrany do realizacji

6. Bezpieczna droga do szkoły. Chodnik przy ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera.

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Wybrany do głosowania

7. Remont chodnika przy ul. Polnej

Koszt po weryfikacji: 240 000 zł

Wybrany do realizacji

8. Budowa chodnika przy ul. Gospodarczej

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Wybrany do głosowania

9. Remont chodnika przy ul. Mireckiego

Koszt po weryfikacji: 240 000 zł

Wybrany do głosowania

10. Oświetlenie ulic Władysława Orłowskiego i Heleny Ryszkowskiej (na odcinku od ulicy Władysława Orłowskiego do ulicy Czesława Dylewicza).

Koszt po weryfikacji: 150 000 zł

Wybrany do głosowania

11. "Nowe Siedlce na nowo": Remont nawierzchni chodnika prawej strony ciągu pieszego ul. Bema

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Wybrany do głosowania

12. Remont nawierzchni chodnika przy ul. Niepodległości.

Koszt po weryfikacji: 30 000 zł

Wybrany do głosowania

13. Remont nawierzchni chodnika przy ul. Romanówka.

Koszt po weryfikacji: 40 000 zł

Wybrany do realizacji

14. Chodnik prowadzący do Miejskiego Przedszkola Nr 17 wraz miejscami parkingowymi

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Wybrany do realizacji

15. Rewitalizacja zewnętrznego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach

Koszt po weryfikacji: 188 000 zł

Wybrany do głosowania

16. Oświetlenie chodnika przy ulicy Mieszka I w Siedlcach

Koszt po weryfikacji: 65 000 zł

Wybrany do głosowania

17. II etap Wykonanie miejsc parkingowych i chodnika ul. Boczna (strona południowa) w Siedlcach.

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Wybrany do głosowania

18. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 8.

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Wybrany do realizacji

19. Budowa nawierzchni ulicy. Ks. Obrębskiego - ETAP II.

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Wybrany do realizacji

20. Aktualizacja dokumentacji i budowa trwałej nawierzchni jezdni o dł. 120m ul. gen. Maczka. Odcinek od ul. Pescantina.

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Wybrany do głosowania

21. Budowa oświetlenia ulicznego energooszczędnego na ul. Sobieskiego w Siedlcach

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Wybrany do głosowania

22. Remont chodnika na ulicy Sobieskiego

Koszt po weryfikacji: 90 000 zł

Wybrany do realizacji

23. Budowa chodnika przy ul. Dylewicza.

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Wybrany do realizacji

24. Przebudowa ul. Liliowej w zakresie wykonania nawierzchni z kostki brukowej - Etap I.

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Wybrany do głosowania

25. Budowa chodnika wraz z wjazdami na posesje ul. T.Rejtana w Siedlcach. Strona północna.

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Wybrany do głosowania

26. Remont nawierzchni południowego chodnika na ulicy R.Góreckiego w Siedlcach.

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Wybrany do głosowania

27. Renowacja Lapidarium - Etap lI.

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Wybrany do głosowania

28. Kontynuacja przebudowy targowiska miejskiego przy ulicy 11 Listopada.

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Wybrany do realizacji

29. Remont ul.Urwanej wraz z miejscami parkingowymi

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Wybrany do głosowania

30. Idę nad zalew- opracowanie dokumentacji budowa chodnika z parkingiem z kostki ekologicznej przy ul. Romanówka.

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Wybrany do głosowania

31. Zmiana organizacji ruchu ul. Rakowiecka, wyznaczenie nowych miejsc parkingowych.

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Wybrany do głosowania

32. Aktualizacja dokumentacji i budowa chodnika ul.Maczka do ul. Pescantina.

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Wybrany do realizacji

33. Remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 5 w Siedlcach.

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Wybrany do głosowania

34. Plac zabaw, Psi interes – wybieg dla psów oraz kosze na odpady na osiedlu Starowiejska - Janowska

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Wybrany do realizacji

35. Wiata z miejscem na ognisko nad siedleckim zalewem.

Koszt po weryfikacji: 165 000 zł

Wybrany do głosowania

36. Jadłodzielnia.

Koszt po weryfikacji: 38 000 zł

Wybrany do głosowania

37. Parking przy ZSP nr 1- zielone miejsca parkingowe.

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Wybrany do głosowania

38. Opracowanie dokumentacji i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. gen. W. Sikorskiego w Siedlcach - Etap I

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Wybrany do głosowania

39. Opracowanie kompleksowego projektu budowlanego ul. Bukowej wraz z budową oświetlenia.

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Wybrany do głosowania

40. 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Siedlcach - organizacja koncertów

Koszt po weryfikacji: 192 000 zł

Wybrany do głosowania

41. Utwardzenie odcinka jezdni ok. 30mb szer. ok. 3,5m

Koszt po weryfikacji: 200 000 zł

Wybrany do realizacji

42. Multiteka - pracownia multimedialna przy Filii Bibliotecznej Nr 1 MBP w Siedlcach.

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Wybrany do głosowania

43. Zaprojektowanie i wykonanie lewoskrętu z ul. Młynarskiej do ul. Starowiejskiej w Siedlcach.

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Wybrany do realizacji

44. Utwardzenie ulicy A. Ganiewskiego (od strony ulicy Południowej) - etap I.

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Wybrany do głosowania

45. Utwardzenie nawierzchni ul. Tulipanowej.

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Wybrany do głosowania

46. Gospodarcza - remont chodnika i utwardzenie terenu.

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Wybrany do realizacji

47. Opracowanie dokumentacji budowy sali gimnastycznej przy IV L.O. im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach.

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Wybrany do głosowania

48. "Mieszka- tutaj się dobrze mieszka" remont ulicy mieszka I / etap 2 /.

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Wybrany do głosowania

49. Bezpieczny pieszy. Doświetlenie i poprawa przejść dla pieszych.

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Wybrany do głosowania

50. ,,Mieszka tutaj się dobrze mieszka" remont ulicy Mieszka I / etap 1 /

Koszt po weryfikacji: 250 000 zł

Poprzedni projekt
Następny projekt